Støtte til Business Center Bornholms arbejde

De bornholmske virksomheder har således gratis adgang til lokale konsulenter, der yder kompetent vejledning og sparring til både ledere og medarbejdere.

 

Målet er at medvirke til at skabe vækst i det bornholmske erhvervsliv - til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Dette gøres blandt andet ved at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificerede til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

 

Et betydningsfuldt bidrag til vores virke i Business Center Bornholm kommer fra de bornholmske virksomheders frivillige bidrag, der går til at understøtte og styrke fundamentet for langsigtet vækst på Bornholm. En vækst vi alle vil nyde godt af.

 

Vi håber, at også du vil støtte vores arbejde i 2016, således at vejledningen og sparringen til de bornholmske virksomheder er lokalt forankret.

 

Vi håber at modtage din økonomiske støtte, som du selv bestemmer størrelsen af, på vores konto i Danske Bank reg. 4720 konto 4720113090 - og ønsker dig samtidig velkommen som en af Business Center Bornholms støtter.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Vesløv, Bestyrelsesformand                          

Fredrik Romberg,  Direktør                                                                         

Logo With Text

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af Business Center Bornholm 00:00