Vær opmærksom på: Sygedagpenge

Syge

 

Sygedagpengekontoret oplever i øjeblikket en del anmeldelser, der kommer for sent, hvilket kan betyde at virksomheden eller den selvstændige mister penge.
 
For at kunne anmelde sygefravær på Nemrefusion, skal virksomheden og den selvstændige have rettigheder til dette.  Dette, samt generel support, fås hos Nets DanID erhvervssupport, Virk.dk support eller Nemrefusion support. Sygedagpengekontoret har ikke adgang til Nemrefusion.
 
Anmeldelsesfristen for virksomhederne til at anmelde sygefravær for medarbejdere er 5 uger fra første sygedag.
 
Anmeldelsesfristen for selvstændige til at anmelde sygefravær er 3 uger fra første sygedag.
 
Der er mulighed for at virksomheder og selvstændige kan tegne en forsikring hos Statens Administration, så virksomheden kan få sygedagpengerefusion fra anden sygedag, og den selvstændige kan få fra første eller tredje sygedag.
 
Anmeldelsesfristen for virksomhederne, der er forsikrede, er 5 uger fra første sygedag, mens anmeldelsesfristen for forsikrede selvstændige er en uge efter første eller tredje sygedag.
 
Ved sygefravær under 30 dage er fristen dog 3 måneder, ligesom fristen for at søge refusionen er 3 måneder.
 
Anmeldes sygefraværet for sent kan man som hovedregel kun få fra den dag anmeldelsen er sket.
 
I visse tilfælde kan der dispenseres: ved driftsforstyrrelser hos Nemrefusion af et omfang og en varighed, der har afskåret arbejdsgiveren/den selvstændige fra at anmelde rettidigt, eller skyldes forhold, som i det væsentlige må tilskrives lønmodtageren, eller skyldes forkert vejledning fra offentlige myndigheder eller andre, der må antages at have særligt kendskab til forholdene, hospitalsophold for den selvstændige eller når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.
 
Det er ikke dispensationsgrund, at der er tegnet en forsikring. Det er heller ikke dispensationsgrund, at man først skal sikre sig rettigheder til at anmelde sygefravær, før man kan anmelde det.
 
Sygedagpengekontoret anbefaler, at man kontakter dem, hvis man i konkrete tilfælde har spørgsmål om reglerne og fristerne, eller hvad der anses for særlige forhold. Der findes en del afgørelser og principafgørelser fra Ankestyrelsen, der handler om hvad der ikke anses for særlige forhold.

Har du spørgsmål til reglerne, så kontakt venligst sygedagpengekontoret

Skrevet af Business Center Bornholm 00:00
Tags :