Gratis vejledning

 
Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Business Center Bornholm tilbyder konsulenter, der er gearet til at yde kompetent sparring og vejledning for både ledere og medarbejdere.

Business Center Bornholms overordnede mål er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificeret til at klare både nutidens og fremtidens udfordringer.

Du får hjælp og sparring til at udvikle din virksomhed, hvad enten det drejer sig om organisation, interne procedurer, personalepolitik, håndbøger, generationsskifte eller …

Du får individuel, udviklende vejledning - og ofte giver vi dig et 'værktøj', du efterfølgende selv kan bruge.


• Vi gør det, vi siger.

•  Vi baserer alle relationer på fortrolighed, ordholdenhed, omtanke og tillid.

•  Vi udvikler idéer og løsninger i tæt samarbejde med dig.

• Vi ønsker at skabe et positivt og udviklende samarbejde, der skaber glæde, tillid, motivation og vækst.

•  Vi vil være det bornholmske erhvervslivs naturlige indgang til udvikling og vækst.

• Vi ønsker et arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, humor, fællesskab, åbenhed og gensidig respekt er fremherskende.

 

 
Fredrik Romberg

Se hvilke vejledningsydelser, Fredrik Romberg tilbyder

 
 
John Noer

Kontakt seniorkonsulent John Noer, Business Center Bornholm.

 
 
Jørn Pedersen

Kontakt Erhvervskonsulent Jørn Pedersen, Business Center Bornholm.

 
 
Travis Lind Thornton

Kontakt Erhvervskonsulent Travis Lind Thornton, Business Center Bornholm.

 
 
 
Ring mig op
Jeg vil gerne ringes op angående gratis vejledning