Samlet under ét tag

Landemærket 26, 3700 Rønne

Ring til os
Åbningstider

Man-tor 08-16, fre 08-13

Telefontider

Man-tor 09-15, fre 09-13

Erhvervslivet

Meget mere end fisk og turisme

Bornholm er mere end fisk, landbrug og turisme. Industrien fylder pænt i statistikken, fødeva

rebranchen blomstrer og de kreative virksomheder finder rum og ro til udvikling på Bornholm. Bright Green Island-strategien skaber konstant grøn vækst i erhvervslivet

Bornholmske virksomheder er typisk små og mellemstore med under 20 ansatte.

Omkring 20 private virksomheder har mere end 50 medarbejdere.

Øens største arbejdsgiver er Bornholms Regionskommune med 3.800 medarbejdere.

Den største arbejdsplads er Bornholms Hospital med 600 medarbejdere.

Den største private virksomhed er Jensen Denmark A/S med ca. 380 ansatte. Virksomheden er verdens førende indenfor fremstilling af maskiner til industrivaskerier.

Bornholm havde i 2012 fire virksomheder i top 1000 over landets største virksomheder.

 • Insepa – moderselskabet bag Espersen Fiskeindustri (152)
 • Jensen Denmark – vaskemaskiner (840)
 • Studsgaard Holding – transport (919)
 • Ocean Prawns – fiskeri (687)

Inden for det seneste årti er beskæftigelsen inden for især fiskeriet dalet på grund af reducerede kvoter. Også i landbruget er der blevet færre arbejdspladser. Til gengæld har flere fået job i hotel- og restaurationsbranchen, inden for bygge og anlæg, i sten-, ler- og glasindustrien samt jern- og metalindustrien.

F.eks. har Bornholm en næsten ligeså stor andel ansatte i industrien som resten af landet i gennemsnit.

Samtidig er der vokset en underskov frem af små fødevareproducenter og kreative erhverv, som også har skabt nye arbejdspladser.

Det bornholmske single-point-of-entry

Det bornholmske Single Point of Entry sikrer overblik og hurtig adgang til de rette ydelser og personer
Alle aktører, der spiller en rolle i den bornholmske erhvervsudvikling er samlet under ét tag:

 • Business Center Bornholm
 • Virksomhedsservice (Jobcenter)
 • Bornholms Erhvervsfond
 • Erhvervshus Hovedstadsregionen
 • Bornholms Regionskommune

Målsætningen er at sikre en endnu mere effektiv og målrettet erhvervsservice og at gøre det nemmere og hurtigere for virksomhederne at komme videre med deres projekt.

Kontakt:
Erhvervsservice
Landemærket 26
3700 Rønne
Tlf.: 56 92 99 99

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

Telefontider:
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

Flyt til Bornholm

Vi lever et godt liv på Bornholm. Vi har mere plads, en helt unik natur, spændende kulturtilbud, billige huse, korte afstande, og alt det der skal til for at give børnene en tryg opvækst i overskuelige rammer. Får vi ind imellem brug for en dosis storby, kan vi være i København på 2½ time – hvis vi da ikke tager ‘fløjeren’. Så ligger resten af verden kun 30 minutter væk.

Vi lever et andet og vil mange af os påstå et bedre liv i et andet tempo. Og vi vælger at tro, at det er det der gør, at vi de seneste år kan se at flere og flere tør tænke Bornholm, vi har haft flere tilflyttere end fraflyttere – noget de færreste endnu ved. Men vi har stadig plads til flere. Og vi har brug for flere. Det bornholmske erhvervsliv er i rivende udvikling, og vi har mange moderne og teknologisk interessante virksomheder, der har brug for folk til vækst.

Samtidig går omkring 2.000 bornholmere på pension indenfor de næste 3 – 5 år. Det er rigtig mange ud af en befolkning på knap 40.000. Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, og der er alle muligheder for at finde et interessant job på Bornholm.

Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvis du vil vide mere om det at bo, arbejde og leve på Bornholm. Måske overvejer du det selv, måske er du bare nysgerrig. Du kan læse om andre tilflytteres overvejelser og oplevelser med at flytte til Bornholm. Om job og uddannelsesmuligheder. Om Bornholm for børn og unge. Om hvad vi laver om vinteren. Og en lang række andre ting.

Du kan også kontakte Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm på 31 21 88 80 – eller mail: rh@bornholm.biz han kan svare på det meste, eller ved hvem der kan. Rune Holm er ansat ved Business Center Bornholm.

Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer

Det er Fondens formål at yde støtte til erhvervs- og beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Fonden har særlig fokus på iværksætteri og initiativer, der anses for at have en positiv beskæftigelseseffekt

Fonden har en grundkapital på godt 4,7 mio. kr., der stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge.

Det er besluttet, at der udover udlodning af kapitalens afkast, årligt skal ske udlodning af 5% af Fondens grundkapital, således at Fonden får en levetid på 20 år. På denne baggrund forventes det, at Fonden årligt vil udlodde over 300.000 kr. i de kommende år.

Hvem kan søge:
Personer, læreranstalter, skoler, foreninger, organisationer, selskaber/virksomheder.

Hvad kan støttes:
Konsulentbistand, messedeltagelse, studieophold, udvikling af ny hjemmeside, uddannelse og opkvalificering, patenter, udviklingsprojekter, produktudvikling, markedsundersøgelse.*

Hvad kan ikke støttes:
Ansøgers almindelige driftsudgifter, egne timer, forplejning.*

Støttesats:
Vurderes individuelt, men normalt ikke over 50% af de støtteberettigede udgifter.

Næste møde er torsdag, den 25. september 2018. Ansøgninger, som skal behandles på dette møde, skal være os i hænde sendest d. 4. september 2018.

Tidsfrister:
Ansøgning skal være modtaget i sekretariatet inden projektet påbegyndes. Støtten skal være udbetalt senest 12 måneder efter bevilling.

Udbetaling:
Støtten udbetales når projektet er gennemført og der er fremsendt projektregnskab og -rapport til sekretariatet.

* opremsningen er ikke udtømmende.

Fonden har sekretariat hos Bornholms Erhvervsfond.

Ansøgningsskema finder du her

Brigh Green Island

Der er dem som mener, at teknologi, design og kreativitet hører til i de store byer. At store problemer skal løses af store virksomheder i store kontorer. Vi har som ø-samfund besluttet at vise det modsatte: Innovation, løsninger og udvikling kan ske hvor som helst, når som helst, af hvem som helst

Bornholm er det sted i Danmark, hvor solen står op først – et forspring der er symbol på vores idé om at være på forkant.

Der har været kriser og økonomiske nedture for Bornholm, og forkanten har ikke altid ligget lige for. I 2007 tog øen et afgørende skridt. En bredt repræsenteret gruppe på 48 personer fra det bornholmske samfund gik ombord på den største af de bornholmske færger for at skabe et nyt håb, finde en ny vej, udvikle en ny strategi for Bornholm.

Mens færgen sejlede rundt om øen i 48 timer, udviklede gruppen den vision, som vi i dag kalder Bright Green Island. Bright Green Island er visionen om et 100 procent bæredygtigt og CO2-neutralt samfund i 2025.

Et samfund, der skaber bæredygtige og miljøvenlige lokale løsninger, vækst og ny forretning. Et samfund som viser verden, hvordan det er muligt for en lille ø at foretage kvalificerede angreb på presserende globale udfordringer som ressourceknaphed og drivhuseffekt.

Det urbane landliv på Bornholm tiltrækker tænkere og skabere, som ønsker en grøn kreativ legeplads. Vi betragter udkantsdanmark som guldkantsdanmark og er i dag en ø fuld af grønne tiltag, projekter og virksomheder, som vi præsenterer i dette katalog. Bornholm har valgt en ny retning, og vil blive ved med at vende forhindringer til muligheder og udvikle nye løsninger på store udfordringer.

Kom og vær med. Fremtiden ser lys ud.

Business Center Bornholm

Business Center Bornholm har til formål at medvirke til at understøtte og udbygge det bornholmske erhvervsliv, til størst mulig gavn for det bornholmske samfund, blandt andet ved praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og iværksættere.

Business Center Bornholm er det forum, hvor erhvervslivets rammevilkår drøftes i forhold til den erhvervspolitik, der føres i Bornholms Regionskommune.

Business Center Bornholm skal sikre at erhvervslivets og virksomhedernes synspunkter og holdninger fremføres for de lokale, regionale og nationale myndigheder og organisationer.

Business Center Bornholm skal så vidt det er muligt virke overensstemmende med Regions- kommunens og Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingspolitik og så vidt det er muligt støtte op omkring de udviklingstiltag, der etableres i Regionskommunen eller i Bornholms Vækstforum, samt virke til fremme af Bornholms erhvervsliv under hensyntagen til såvel bestående virk- somheder som etablering af nye virksomheder.

Business Center Bornholm kan indgå driftsaftaler om at være sekretariatsfunktion for er- hvervsrelaterede fonde, foreninger og tilsvarende andre aktører.

Business Center Bornholm kan indgå samarbejdsaftaler med erhvervsrelaterede aktører, der kan gavne det bornholmske erhverv.

Destination Bornholm

Alle midler som investeres gennem Destination Bornholm, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet

Destination Bornholm er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne.

Alle midler som investeres gennem os, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet.

Destination Bornholm betragter sig selv som en servicevirksomhed, der skal stille sine kompetencer til rådighed for alle dem, der ønsker at være en del af fællesskabet omkring turismeproduktet.

Destination Bornholm har arbejdet med disse opgaver siden 1992.

Destination Bornholm ideér og mål:

Destination Bornholm har en vision om, at gæsterne skal komme hele året – og komme igen, og igen, og igen, og …

Destination Bornholms overordnede opgave er at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm gennem vores markedsførings- og udviklingsaktiviteter.

Destination Bornholms arbejder for:

 • At øge synligheden: Ved markedsføringskampagner i ind- og udland, udvikling og drift af internetportaler, udgivelse af kataloger osv.
 • At øge tilgængeligheden: Fysisk tilgængelighed (færger/fly osv.). Tilgængeligheden på nettet med mulighed for direkte køb og booking. Adgangen til oplevelserne med forlængelse af åbningsperioden.
 • At øge oplevelsesværdien: Ved kvalitetsforbedringer og udvikling af nye attraktioner og events.
 • At øge kompetencerne hos turismeaktørerne ved forbedret uddannelsestilbud og videnspredning.

Link til Destination Bornholms hjemmeside

Link til den bornholmske turistportal www.bornholm.info

LAG Bornholm

LAG-Bornholm er en forening, som vil drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området

Gruppen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Der er ca. 4,5 mio. kroner årligt til at støtte projekter, der kan skabe udvikling i vores landdistrikter og fiskeriområder. Bestyrelsen for LAG-Bornholm indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrerer landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet.

LAG-Bornholm

 • Udarbejder en strategi for udvikling af landdistrikter og fiskeriområder
 • Tager initiativ til nye aktiviteter, der kan bringe liv og jobs til området
 • Støtter og vejleder projektmagere og ildsjæle i at komme videre med projekter
 • Oplyser om muligheder for at søge tilskud
 • Indstiller tilskudsegnede projekter til Fødevareministeriet.

Den bornholmske fyrtårnstrategi
LAG’en skal i den kommende periode fremme de otte valgte fyrtårne. De otte fyrtårne udgør foreningens overordnede strategi for at opfylde sin vision:

 • Kunsthåndværkernes Ø
 • Regionale Kvalitetsfødevarer
 • Erhvervshuse – Kreative arbejdsfællesskaber
 • Bornholm som helse- Ø
 • Bornholm som selvforsynende med vedvarende energi
 • Naturen som ressource
 • Borgerinddragelse og lokalområdeudvikling
 • Fisk, hav og havn- fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien

Ansøgning og frist
Det er muligt søge om

 • tilskud til nye arbejdspladser
 • tilskud til attraktive levevilkår
 • udvikling og fornyelse i fiskeriområder

Send ansøgningen til LAG-Bornholm:
LAG-Bornholm
Møllebakken 4c
3760 Gudhjem
hjj [at] lag-bornholm.dk

Bestyrelsen behandler ansøgningerne på bestyrelsesmøderne, som bliver holdt 4 gange om året. Se i LAG-Bornholms kalender, hvornår næste møde bliver holdt.

Link til foreningens hjemmeside

Kontakt:
Sekretariatet for LAG-Bornholm
v. Hans Jørgen Jensen
Møllebakken 4c
3760 Gudhjem
Telefon 56 97 00 70
Mobil 20 42 33 70
hjj@lag-bornholm.dk

Øget fokus på generationsskifte

Mange bornholmske virksomhedsejere er i alderen 55-65 år og skal i gang med at forberede den dag, deres virksomhed skal overtages af en anden. Business Center Bornholm forstærker indsatsen på området

Mange bornholmske virksomhedsejere nærmer sig en alder, hvor de bør begynde at lede efter en arvtager, der kan føre deres livsværk videre. Men alt for mange venter for længe, inden de går i gang med at forberede et generationsskifte.

Derfor planlægger Business Center Bornholm at sætte øget fokus på området.

I de kommende måneder har Væksthus Hovedstadsregionens konsulenter planlagt at rette henvendelse til ca. 30 ældre bornholmske virksomhedsejere for at tilbyde at hjælpe dem i gang med et ejerskifte.

Et ejerskifte skal forberedes i god tid – som tommelfingerregel bør det indledes og planlægges med en tidshorisont på omkring fem år, inden det skal føres ud i livet.

– Desværre er der alt for mange, der kommer for sent i gang. Det er et følsomt område. Mange har jo investeret krop og sjæl i deres virksomhed, og for dem kan det næsten føles som om, de skal bortadoptere deres eget barn. Og det kan være svært at få øje på én, der er god nok til at være stedfar, siger direktør for Business Center Bornholm, erhvervschef Fredrik Romberg, der forklarer, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man kommer for sent i gang med at forberede, hvornår og hvordan man vil overdrage sin virksomhed til et familiemedlem, en medarbejder eller en anden virksomhed.

– Mange virksomhedsejere er ikke godt nok forberedt, når chancen for at sælge opstår. Andre kommer for sent i gang og risikerer at få en dårlig pris – hvis det da overhovedet lykkes dem at sælge, siger han.

– Derfor skal man tidligt i gang – også selv om man ikke har et akut behov for at sælge. Selv om salget af ens virksomhed ligger et stykke ude i fremtiden, bør forberedelse af ejerskiftet være en naturlig del af virksomhedens strategi og løbende planlægning, siger Fredrik Romberg.

Fredrik Romberg forstår godt, at mange har svært ved at få sat et generationsskifte på skinner.

– Der er blandet mange følelser ind i det. Men det kan også være helt uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skal komme i gang med et generationsskifte. Her kan Business Center Bornholm hjælpe, fordi vi tilbyder vejledning omkring selve processen.

GENERATIONSSKIFTER SKAL PLANLÆGGES I GOD TID

Statsautoriseret revisor Jens-Otto A. Sonne, Bornholms Revision, har været den centrale rådgiver i forbindelse med generationsskiftet i HJB Byggeforretning. Her giver han en række gode råd, der har stor betydning for, om et generationsskifte bliver vellykket.

HJB BYGGEFORRETNING: GENERATIONSSKIFTE LØBER OVER FEM ÅR

Senest i 2015 skal Claus Stamer overtage HJB Byggeforretning fra Jens Olsen, der har drevet virksomheden siden 1986. Indtil da kører de et tæt parløb om ledelsen. Det kræver blandt andet, at kemien er i orden.